Home Nascholing per onderwerp Agenda Reviews Contact  

 

Posts tagged ‘gezelschapsdieren’

Rond de tafel met een specialist over de orthopedische patiënt

Data en locaties:

 • 19 oktober & 21 november bij De Tweede Lijn, Wilhelminaoord (dr. Henrik Wagter en prof. dr. ing. Anton Beynen
 • 12 oktober & 22 november bij Specialistische Dierenkliniek Utrecht, Utrecht (dr. Edgar Scheepens en prof. dr. ing. Anton Beynen)
 • 28 september & 23 november bij Veterinaire Specialisten, Vught (dr. Ceriel Maas en prof dr. ing. Anton Beynen)

Aanvang: 19.00
Onderwerp: Orthopedie, Orthopedische chirurgie
Kosten: Dierenartsen met een ICOVet IOD-abonnement: €140,- / – Dierenartsen zonder een ICOVet IOD-abonnement: €155,-
Organisatie: ICOVet

 

Korte omschrijving

ICOVet organiseert dit jaar, op 28 september en 23 november 2017, voor gezelschapsdierenartsen regionale IOD-bijeenkomsten met als onderwerp ‘De orthopedische patiënt’.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we vraagstukken uit uw eigen praktijk over de orthopedische patiënt en voeding bij deze patiënt.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we vraagstukken uit uw eigen praktijk over de orthopedische patiënt en voeding bij deze patiënt. Deelnemers kunnen voorafgaand aan de bijeenkomst vragen voor de specialisten inleveren, zoals
– Wat zijn de indicaties om te spalken?
– Wanneer is operatief ingrijpen zinvol bij een patella luxatie?
– Wat is een goed arthrose regime?

Daarnaast word er tijdens de twee bijeenkomsten dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

Orthopedisch onderzoek
De eerste bijeenkomst gaat over het orthopedisch onderzoek. De specialist (afhankelijk van datum en locatie, zie overzicht) start met een demonstratie van het onderzoek. Dit biedt u de gelegenheid om aan te geven waar u tegenaan loopt, vragen te stellen en zelf eventuele handelingen te oefenen met het advies van de specialist. De tweede helft van de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan eigen ingebrachte vragen/casuïstieken.

Voeding
Voeding biedt een ondersteunende rol bij orthopedische problemen. Prof. dr. ing. Anton Beynen, verbonden aan SANIMED Veterinary Nutrition, zal beginnen met een korte interactieve lezing over voeding bij de orthopedische patiënt. Wat kan voeding betekenen voor de orthopedische patiënt? Welke orthopedische problemen zijn te behandelen met voeding? Aansluitend aan de lezing gaat u samen met collega’s en de specialisten in discussie over eigen ingebrachte vragen/casuïstieken.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van ICOVet.

 

 

Chirurgie van de urinewegen en het belang van een urethrocystoscopie

Datum: 16 november 2017
Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan
Aanvang: 12.00
Onderwerp: Algemene chirurgie
Spreker: Drs. Marjanne Zaal.
Kosten: € 150,- (excl. btw)
Organisatie: PEGD

 

Korte omschrijving

Deze middag wordt aan de hand van duidelijke foto’s en filmpjes de diagnostiek en de verschillende chirurgische behandelingsmogelijkheden van zowel de lage als hoge urinewegenproblemen besproken. Hierbij komt uitgebreid aan de orde de benadering van de blaas bij de zowel de reu als de teef, de cystotomie (de ventrale en dorsale benadering), partiële blaas resectie (in geval van o.a. tumor en urachus), de ectopische ureter, de urethrotomie en –stomie bij de reu, de penis amputatie bij de kat, de ureterobstructie (verschillende behandelingsmogelijkheden waaronder de SUB, subcutane ureteral bypass) en hoe en wanneer een nefrectomie of nefrotomie uit te voeren.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van PEGD.

 

Interpretatie van röntgenfoto's bij hond en kat

Datum: 9 november 2017
Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan
Aanvang: 14.30
Onderwerp: Beeldvorming, röntgen
Sprekers: Drs. Leonie van Bruggen.
Kosten: € 150,- (excl. btw)
Organisatie: PEGD

 

Korte omschrijving

Tijdens deze workshop zullen we samen röntgenfoto’s van het thorax en abdomen van honden en katten gaan interpreteren. De workshop zal vrijwel geheel bestaan uit patiënten materiaal en zal worden gegeven in de vorm van een zogenaamde ‘film reading’. Dit houdt in dat u foto’s krijgt voorgeschoteld (soms zonder voorgeschiedenis) met de vraag wat er volgens u te zien is. Door de foto’s te bespreken in de groep proberen we samen tot een conclusie met differentiaal diagnose en eventueel vervolgplan te komen.

U dient zelf een laptop mee te nemen.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van PEGD.

 

Modulaire cursus tandheelkunde

Startdatum: 3 november 2017
Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan
Onderwerp: Tandheelkunde
Sprekers: Dr. Henriëtte Booij-Vrieling & Prof. Frank Verstraete,
Kosten: € 2295,- (excl. btw)
Organisatie: PEGD

 

Korte omschrijving

Veterinaire tandheelkunde beslaat een aanzienlijk deel van uw dagelijkse bezigheden. In deze praktische modulaire cursus tandheelkunde bij de kat en de hond zullen de meest uitgevoerde behandelingen en de theoretische achtergrond daarbij aan bod komen. In kleine groepjes worden de diverse onderdelen theoretisch behandeld, gedemonstreerd en vervolgens worden de praktische vaardigheden geoefend. De cursus is opgebouwd uit vijf modulen van ieder één dag. De modulen worden gegeven in november en december 2017.

In module I: Parodontologie en professionele gebitsverzorging zal een introductie van de veterinaire tandheelkunde worden gegeven. Hierbij zullen onder andere de anatomie en een aantal afwijkingen in de mondholte besproken worden. Vervolgens komt de nadruk te liggen op de parodontologie, waarna er gelegenheid is tot praktische oefeningen. In de praktijk wordt een gebitsreiniging vaak door de paraveterinair uitgevoerd, maar als dierenarts is het belangrijk om voldoende kennis en kunde te hebben om supervisie te kunnen houden. Het onderzoek, het uitvoeren van de gebitsreiniging en het slijpen van het instrumentarium zullen uitvoerig aan bod komen en per tweetal uitgevoerd worden. Het is mogelijk eigen handinstrumentarium mee te nemen.

In module II: Basis gesloten extractie techniek zal de basis van het uitvoeren van gesloten extracties worden behandeld. Een theoretische introductie wordt gevolgd door praktische oefeningen. Het juiste gebruik van het instrumentarium om extracties uit te voeren wordt gedemonstreerd en kan daarna per deelnemer uitgebreid worden geoefend.

In module III: Radiografie en radiologie zullen de tandheelkundige radiografische technieken bij de hond en kat en de basis van radiologische beoordeling besproken worden. Daarna zullen de verschillende technieken worden geoefend. Dit zal gevolgd worden door het bespreken van verschillende casussen, waarbij röntgenfoto’s systematisch geïnterpreteerd zullen worden.

In module IV: Chirurgische extractie techniek hond zal het uitvoeren van chirurgische (open) extracties bij de hond worden behandeld. Het gebruik van locale anesthesie zal ook besproken worden. Een theoretische inleiding zal gevolgd worden door praktische oefeningen, uitgevoerd in groepjes van twee personen. Het juiste gebruik van het instrumentarium om gesloten en chirurgische extracties uit te voeren en de basis chirurgische technieken zullen verduidelijkt worden en daarna uitgebreid worden geoefend.

In module V: Chirurgische extractie techniek kat zal het uitvoeren van chirurgische (open) extracties bij de kat worden behandeld. Het gebruik van het regionale verdovingsblok zal ook besproken worden. Een theoretische inleiding zal gevolgd worden door praktische oefeningen, uitgevoerd in groepjes van twee personen. De keus en het gebruik van het instrumentarium voor extracties bij katten zullen worden behandeld en daarna uitgebreid worden geoefend.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van PEGD.

 

Verbandleer, spalken en drukplekken

Datum: 12 oktober 2017
Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan
Aanvang: 9.00
Onderwerp: Orthopedie, Orthopedische chirurgie
Spreker: Drs. Roelof Maarschalkerweerd
Kosten: € 395,- (excl. btw)
Organisatie: PEGD

 

Korte omschrijving

Er zijn veel indicaties om een verband aan te leggen. Roelof Maarschalkerweerd, orthopeed bij het Medisch Centrum voor Dieren, zal uw basiskennis en praktische vaardigheden verbandleer opfrissen en verrijken.

In deze praktisch toepasbare cursus komen verschillende verbandmaterialen en het aanleggen van de meest voorkomende verbanden aan bod. Er wordt ingegaan op de basismaterialen die nodig zijn voor het aanleggen van verschillende verbanden, wanneer we welke materialen gebruiken en wat de voor- en nadelen van diverse materialen zijn. Roelof Maarschalkerweerd bespreekt de opbouw van verschillende typen verbanden. Het aanleggen van een drukverband, steunverband, gips en gepolsterd spalksteunverband komen uitgebreid aan bod, en de nodige tips en tricks. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waardoor complicaties ontstaan en hoe ze voorkomen kunnen worden.

Na het theoriedeel volgt een hands on practicum, waarbij we het aanleggen van het drukverband, steunverband en spalksteunverband uitgebreid oefenen.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van PEGD.

 

Modulaire cursus orthopedie

Data:

 • Module I op maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2017
 • Module II op dinsdag 14 en woensdag 15 november 2017.

Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan
Aanvang: 11.00
Onderwerp: Orthopedie, orthopedische chirurgie
Sprekers: Dr. Henry l’Eplattenier, dipl ECVS, MRCVS, ECVS en RCVS Recognised Specialist in Small Animal Surgery en Prof. dr. Lars Theyse, dipl. EVCS
Kosten: € 1995,- (excl. btw)
Organisatie: PEGD
Korte omschrijving

Vanwege de grote belangstelling en de enthousiaste reacties van cursisten die de cursus eerder hebben gevolgd wordt deze cursus in 2017 voor de 8ste maal georganiseerd. Deze uitdagende cursus is opgebouwd uit meerdere korte theoretisch blokken die direct gevolgd worden door de uitvoering in de praktijk.

Onder de intensieve begeleiding van Prof.dr. Lars Theyse en Dr. Henry L’Eplattenier voert u in groepen van twee cursisten per kadaver verschillende orthopedische procedures uit. Iedere de dag eindigt met een uitdaging (‘challenge’) die u geacht wordt zelfstandig (als paar) uit te voeren.

De onderwerpen die aan bod komen zijn wat de voorpoot betreft onder andere: OCD en de craniale en caudale benadering van de schouder; de laterale en mediale benadering van de humerus inclusief de laterale condylaire en intercondylaire fracturen en de intramedulaire pin (IM); elleboog dysplasie, de laterale en mediale benadering van de elleboog en ulnectomy; ulna en radius facturen inclusief externe fixatie (ESF) radius type III; hyperextensie carpus; fractuur van de metacarpus & IM pinnen.

De procedures aan de achterpoot zijn onder andere: de craniolaterale benadering van de heup, heupluxatie en osteotomy van de femurkop; laterale benadering van femur inclusief IM en cross pinnen; mediale benadering van de tibia en IM pinnen; tijdelijke gewrichtstabilisatie door middel van externe fixatie; laterale benadering van de tarsus en extra capsulaire hechtingen en tenslotte patella luxatie reparatie: trochleoplasty en TT transpositie.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van PEGD.

 

Klinische en nutritionele aanpak van urinewegaandoeningen bij de hond en de kat

Datum: 5 oktober 2017
Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan
Aanvang: 13.30
Onderwerp: Algemene chirurgie, Voeding, Jonge dierenartsen, Diverse onderwerpen
Sprekers: Prof. dr. Myriam Hesta & Prof. dr. Dominique Paepe.
Kosten: € 125,- (excl. btw)
Organisatie: PEGD

 

Korte omschrijving

Dit seminar is speciaal gericht op de jonge dierenarts, met minder dan 8 jaar klinische ervaring.

Lagere urineweg aandoeningen komen frequent voor bij katten en honden. In deze nascholing worden op een interactieve manier klinische gevallen besproken van kleine huisdieren met lagere urineproblemen. De principes van ‘evidence based medicine’ zullen hierbij gehanteerd worden. Naast de klassieke veel voorkomende urolithen zullen ook feliene idiopathische cystitis (FIC) en idiopathische hypercalcemie aan bod komen. Er worden tal van praktische tips gegeven hoe tot een diagnose en gepaste therapie te komen.

Op vlak van diagnostiek wordt onder meer aandacht besteed aan het belang van een urineonderzoek en hoe de keuze te maken tussen verschillende medische beeldvormingstechnieken. Voor de behandeling zijn een aangepaste nutritionele aanpak en methodes om de drankopname te stimuleren enkele klemtonen.

Op diëtair vlak zal ook aandacht zijn voor gelijktijdige aanpak van verschillende nutritionele problemen. Bijvoorbeeld gelijktijdige aanpak van FIC en obesitas, hypercalcemie en Ca-oxalaat urolithiasis. Verder wordt aandacht besteed aan het belang van een multimodale aanpak (inclusief omgevingsmaatregelen) bij katten met lagere urinewegproblemen.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van PEGD.

 

Huid: van macroscopie naar microscopie

Datum: 28 september 2017
Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan.
Aanvang: 10.00
Onderwerp: Dermatologie, Diagnostiek
Sprekers: Dr. Anette van der Lee
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Organisatie: PEGD

 

Korte omschrijving

In deze workshop wordt u echt aan het werk gezet! Het goed benoemen en beoordelen van macroscopisch afwijkende huid is soms al lastig. Laat staan de microscopie van deze huidlaesies! De workshop zal ingaan op een stukje pathogenese, celtypering en ontstekingspatronen van dermatitis in de algemene zin bij de hond en kat. Hoe kunt u aan de hand van microscopisch onderzoek meer te weten komen over de dermatitis? Hoe maakt u de vertaalslag naar de correct in te zetten therapie? Aan de hand van een stuk theorie, het leren maken van microscopische preparaten en het zelf beoordelen hiervan, zullen deze en andere vragen beantwoord worden.

Mocht u zelf gekleurde of nog ongekleurde preparaten van een of meerdere patiënten hebben (plakbandafdrukken van de huid of afdrukken met een voorwerpglaasje of een evt. DNAB), dan kunt u die meenemen. Graag inclusief klinische foto’s en anamnese van de patiënt. In deze workshop zal de nadruk gelegd worden op de dermatologie, niet op de oncologie.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van PEGD.

 

PEGD seminar: The geriatric cat

Datum: 14 september 2017
Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan.
Aanvang: 12.00
Onderwerp: Interne geneeskunde, Feline geneeskunde
Sprekers: Dr. Sarah Caney, CEO of Vet Professionals
Kosten: € 150,- (excl. btw)
Organisatie: PEGD

 

Korte omschrijving

Elderly cats are increasing in number thanks to better diets and healthcare. Subclinical illness is common and often passes unnoticed by carers. Preventive healthcare screening is essential to ensure that a diagnosis is made as promptly as possible with ‘Senior cat clinics’ playing an important role in this. Diagnosis and management of illness can be made more challenging by the presence of concurrent illness and clinicians are often faced with treatment dilemmas.

Challenges and controversies relating to common ‘old cat’ illnesses (including chronic kidney disease, hyperthyroidism, systemic hypertension, osteoarthritis, cognitive dysfunction and more) will be presented. Sarah Caney will include many practical tips and case-based examples to make this course relevant to clinical practice.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van PEGD.

 

Problem Solving in Internal Medicine

Datum: 7 en 8 december 2017
Locatie: Anatomiegebouw – Utrecht
Aanvang: 13.30 (7 december) en 9.15 (8 december)
Onderwerp: Interne geneeskunde, diagnostiek
Sprekers: Jill Maddison en David Church (Royal Veterinary College London)
Kosten:  2-daagse cursus: € 595,- (excl. 21% btw). Alleen cursusdag 1:  € 375,- (excl. 21% btw).
Organisatie: Proveto

 

Korte omschrijving

Een aantal jaar geleden heeft Proveto in samenwerking met Jill Maddison en David Church van de Royal Veterinary College London de succesvolle cursusdagen Clinical Problem Solving georgansieerd. Sinds een aantal jaar is de “Medical Mystery Tour” als afgeleide van deze cursusdagen een terugkerend onderdeel en één van de highlights tijdens de London Vet Show. Op de valreep van 2017 organiseren wij vanwege grote belangstelling voor internistische problemen deze 2-daagse cursus op donderdag 7 en vrijdag 8 december.

Tijdens deze 2-daagse cursus ontwikkelen deelnemende dierenartsen door middel van korte lezingen, interactieve sessies en casussen een probleemgerichte kijk op de diagnostiek van diverse klinische problemen. Diagnostische vaardigheden kunnen verbeterd worden en kennis van diverse ziektebeelden wordt up-to-date gebracht.

Alleen cursusdag 1 is losstaand te volgen. Deelname aan het interessante 2-daagse programma dienen dit op persoonsniveau te doen. Het is dan ook niet mogelijk om cursusdag 2 te volgens zonder te hebben deelgenomen aan dag 1.

Bekijk het gehele programma via deze link.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van Proveto.

Utrecht Vet Event 2017

Datum: 16 juni 2017
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Aanvang: 10.20
Onderwerp: Diverse vakgebieden
Sprekers: 
 • Gert ter Haar
 • Elizabeth Leece (UK)
 • Stan Marks (US)
 • Jessica Quimby (US)
 • Robert Favier
 • Hans Kooistra
 • Björn Meij
Kosten: € 235,- (excl. btw)
Organisatie: Proveto, AST Farma en radio 100% NL

 

Korte omschrijving

De derde editie van Utrecht Vet Event wordt op vrijdag 16 juni opnieuw georganiseerd in De Jaarbeurs, spéciaal voor gezelschapsdierenartsen én assistenten/paraveterinairen. Nationale en internationale sprekers presenteren praktijkgericht programma in het congresgedeelte SuperNova van De Jaarbeurs.

UVE’17 biedt een praktijkgericht en interactief programma voor zowel dierenarts als assistent.

Na het vakinhoudelijke programma sluit UVE’17 af met een uitgebreid diner en een avondprogramma boordevol entertainment ingevuld door 100% NL. Afgelopen twee edities waren artiesten Miss Montreal [2015] en VanVelzen & band [2016].

UVE’17 eindigt met een spetterend optreden van Nielson!

 • Topsprekers
 • Praktijkgericht en interactief
 • Spetterend avondprogramma!

Voor meer informatie en om u in te schrijven kunt u terecht op de website van het Utrecht Vet Event.

 

 

Feline Focus – Feline Medicine Dilemmas

Datum: 23 september 2017
Aanvang: 9.25
Onderwerp: Feline geneeskunde, Interne geneeskunde, Dermatologie, Endocrinologie
Sprekers:
 • Martha Cannon (UK)
 • Yaiza Forcada (UK)
 • Annette van der Lee
 • Stijn Niessen (UK)
 • Alan Radford (UK)
Kosten: € 195,- (excl btw)
Organisatie: Proveto

 

Korte omschrijving

Op zaterdag 23 september staat kattengeneeskunde centraal tijdens de 10e editie van Feline Focus in Koninklijke Burgers’ Zoo te Arnhem. Het programma ‘Feline Medicine Dilemmas’ bestaat uit twee keuzesessies die naar interesse en niveau kunnen worden ingevuld. In de lezingen komen veel casusssen aan bod en gaan de sprekers uitgebreid in op actuele informatie en praktische aandachtspunten voor de praktijk.

Het sprekerspanel gaat in op een breed scala aan onderwerpen. Alan Radford bespreek de infectieuze aandoeningen en gaat in op FIP, FIV en FelV. Maar ook infectieuze diarree en niesziekte bij de kat. Stijn Niessen bespreekt diabetes mellitus en de behandeling van hyperthyreoidie bij de kat. Yaiza Forcada gaat in op IBD, Pancreatitis en de gele kat. Martha Cannon bespreekt urinewegproblemen zoals Feline Idiopathic Cystitis en the “Blocked cat”. Maar zij gaat ook in op de diagnostiek en behandeling van acute en chronische nierproblemen. Huidproblemen bij de kat waaronder allergie wordt besproken door Annette van der Lee.

Het gehele programma bekijkt u via deze link.

Er bestaat de mogelijkheid om de sessies die u mist via e-learning te bekijken. Indien u hier belangstelling voor heeft dan kunt u dit aangeven bij uw inschrijving door voor Feline Focus VIP inschrijving te kiezen. Met deze sessies zijn ook extra nascholingspunten te behalen.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van Proveto.

 

Interpretatie laboratoriumuitslagen deel II

Datum: 30 november 2017
Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan
Aanvang: 14.30
Onderwerp: Diagnostiek
Spreker: Dr. Hans Kooistra, dipl. ECVIM-ca
Kosten: € 150,-
Organisatie: PEGD

 

Korte omschrijving

Vanwege de vele enthousiaste reacties en de hoge waardering van de deelnemers aan de workshop ‘Interpretatie laboratoriumuitslagen deel I’, heeft Hans Kooistra een vervolgcursus ontwikkeld. Wederom gaat u interactief aan de slag met de interpretatie van diverse klinisch-chemische parameters. Eerst worden kort de belangrijkste punten uit deel I herhaald, waarna tal van nog niet besproken parameters  de revue passeren. Het nuttig rendement van deze workshop betaalt zich vrijwel iedere dag uit in de praktijk.

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor de deelnemers van de workshop ‘Interpretatie  laboratoriumuitslagen deel I’, zodat we direct op een meer gevorderd niveau kunnen starten.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van de PEGD.

 

Dental Day 2017

Datum: 6 oktober 2017
Locatie: Hotel Apeldoorn – de Cantharel
Aanvang: 9.50
Onderwerp: Tandheelkunde
Sprekers:
 
 • Matthew Oxford (UK)
 • Peter Southerden (UK)
 • Frans Knaake
 • Frank Verstappen
 
Kosten: € 195,-
Organisatie: Proveto
 
 
Korte omschrijving

Het aanbod van gezelschapsdieren met gebitsproblemen en veterinaire tandheelkundige ingrepen hebben afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt in de dierenartsenpraktijk. Daarmee neemt ook de vraag naar kwalitatieve nascholing toe. De 4e editie van Dental Day gaat in op actuele en praktische topics rondom tandheelkundige zorg bij hond en kat.

Het ochtendprogramma start met drie plenaire lezingen. Peter Southerden gaat door middel van een interactieve lezing in op verwijzen of behandelen? Matthew Oxford gaat in op het gebruik van dentale röntgen in de praktijk, wanneer en hoe zet je dit in? Peter Southerden sluit de ochtendsessie af met de mogelijkheden bij gebitstrauma.

’s Middags kunnen deelnemers naar eigen interesse driemaal een keuze maken uit lezingen en interactieve casuïstieken sessies over tandheelkundige problemen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. extracties bij de kat, complicaties bij extracties, interpretatie van dentale röntgenfoto’s, mondholtetumoren bij kat en hond, gebitsproblemen bij konijnen en meer. Het volledige programma kunt u inzien via onderstaande button.

Uniek dit jaar is de Mini-Workshop Instrumentarium Slijpen. Op verschillende momenten tijdens de dag wordt er in een kleine groep een workshop gegeven waarbij u leert hoe u op juiste wijze uw instrumentarium onderhoudt. Uiteraard gaat u zelf ook actief aan de slag met slijpen. Deze workshop loopt parallel aan het programma en is toegankelijk voor dierenartsen en assistenten. Deelname is optioneel, bij belangstelling kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Tijdens Dental Day wordt er tevens een interactief programma voor paraveterinairen georganiseerd.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van Proveto.

 

K&K Symposium

Datum: 25 november 2017
Locatie: Burgers’ Zoo – Arnhem
Onderwerp: Konijnen, knaagdieren, fretten
Sprekers: 
 • Estella Böhmer (DE)
 • David Vella (AU)
 • Evert-Jan de Boer
 • Fred van der Kolk
 • Stijn Peters
 • Frank Verstappen
  en anderen

Kosten: € 195,-
Organisatie: Proveto

 

Korte omschrijving

Op zaterdag 25 november wordt de 12e editie van het K&K Symposium georganiseerd in Dierentuin Burgers’ Zoo. Ook in 2017 wordt er uitgepakt met een aansprekend programma waarbij invulling wordt gegeven aan een dag vol praktisch toepasbare kennis. De internationale gastsprekers zijn Estella Böhmer, ook bekend van haar boek Dentistry in Rabbits & Rodents. David Vella uit Australië, Frances Harcourt-Brown en professor Paul Flecknell specialist op het gebied van anesthesie bij konijnen en knaagdieren.

De ochtend start met keuzesessies waarbij deelnemers naar eigen interesse en niveau een keuze kunnen maken uit verschillende onderwerpen. Het middagprogramma is plenair.

Bekijk het complete programma via deze link.

Uniek dit jaar is het Family & Friends programma waarbij familie en vrienden van deelnemers voor een gereduceerd tarief toegang krijgen tot de dierentuin. Ook worden er diverse rondleidingen en andere activiteiten georganiseerd. Bij iedere inschrijving kunt u 1 toegangskaart kostenloos ontvangen, extra kaarten zijn bij te bestellen via het aanmeldformulier.

 

Voor meer informatie en hoe u zich kunt inschrijven, kunt u terecht op de website van Proveto.

 

 

Dermatology Day

Datum: 3 november 2017
Locatie: Conferentiecentrum De Kooi – Bunschoten
Aanvang: 9.30
Onderwerp: Tandheelkunde
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Sprekers: 
 • Ralph Müller (DE)
 • Sophie Vandenabeele (BE)
 • Annette van der Lee
 • En anderen
Organisatie: Proveto

 

Korte omschrijving

 

De 8e editie van Dermatology Day wordt op vrijdag 3 november georganiseerd. Dit symposium is uiterst interessant voor dierenartsen met belangstelling voor huidproblemen bij gezelschapsdieren. Het deskundige sprekerspanel biedt u tijdens deze dag zoveel mogelijk handreikingen voor de alledaagse praktijk.

Meer informatie omtrent het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van Proveto.

 

Meet The Specialist – Rabbit Head

Datum: 24 november 2017
Locatie: Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld
Aanvang: 9.3
Onderwerp: Konijn, knaagdier, fret, Tandheelkunde
Sprekers:

 • Estella Böhmer (DE)
 • Frank Verstappen
 • Evert-Jan de Boer

Kosten: € 395,- (excl. 21% BTW)
Organisatie: Proveto

 

Korte omschrijving

Ingrepen aan de kop van het konijn staan centraal tijdens deze cursusdag voorafgaand aan de 12e editie van het K&K Symposium in Burgers’ Zoo. Onder de deskundige begeleiding van Estella Böhmer (DE), Evert-Jan de Boer en Frank Verstappen wordt zowel theoretisch als praktisch tijdens een wetlab ingegaan op veelvoorkomende ingrepen, waaronder de rhinoscopie en dentale ingrepen.

Het complete programma is te bekijken via deze link.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van Proveto.

 

 

Meet The Specialist – Tandheelkunde bij de hond

Datum: 10 november 2017
Locatie: Cursuscentrum Dierverzorging te Barneveld
Aanvang: 9.00
Onderwerp: Tandheelkunde
Sprekers:
– Frans Knaake (NL)
– Sara Van Cauwelaert (BE)
Kosten: € 445,- (excl. btw)
Organisatie: Proveto

 

Korte omschrijving

 

Tijdens de cursus MTS Tandheelkunde bij de hond wordt zowel theoretisch als praktisch in een wetlab ingegaan op dit onderwerp. Tandheelkundig dierenarts Frans Knaake en Europees specialiste Sara Van Cauwelaert begeleiden u als docenten tijdens deze cursusdag.

Tijdens het programma wordt onder andere ingegaan op: extractietechnieken, de benadering van en chirurgische extracties en het zelf maken en beoordelen van dentale röntgenfoto’s. Het complete programma vindt u hieronder.

Onderdeel van deze cursus is de e-learning lezing “Dental Anaesthesia” door Kenneth Joubert afkomstig uit Zuid-Afrika. En de lezing “overview of anatomy, indications for radiology and extractions” door Rachel Perry (UK). Deelnemers kunnen deze videopresentaties voorafgaand aan de cursusdag online bekijken waarmee er gedurende de werkelijke cursusdag meer tijd beschikbaar is voor het praktijkgedeelte. Met het beantwoorden van een aantal vragen komt u daarmee ook in aanmerking voor nascholingspunten.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van Proveto.

 

The First International King Cobra Symposium

Datum: 6 en 7 oktober 2017
Locatie: Hotel van der Valk – Veenendaal
Onderwerp: Overig
Sprekers: Diverse sprekers
Kosten: 1 dag € 99, 2 dagen € 150 incl. btw
Organisatie: Herpetofauna Foundation in collaboration with Edupet Education

 

Korte omschrijving

The King Cobra is truly a remarkable animal, the biggest venomous snake on earth. This majestic species is revered and feared throughout its range.
The natural habitat of these animals is feeling the pressure from human development, climate change and pollution , making life for the king more and more challenging. Many of them are also killed out of fear, leading to the decline of the species. Current statistics of how many there are left in the wild are unknown, but researchers are noticing a declining population trend for this regal snake.
The king is an important snake species for the overall balance in nature. Recent studies also concluded that the Kings’ venom is medically important and can be used as a powerful painkiller (among other things).
A lot of work needs to be done as well as research about its behaviour and venom to help protect it.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van het King Cobra Symposium

 

 

International Conference for Innovative Veterinary Medicine

Datum: 22 t/m 25 november 2017
Locatie: Hotel van der Valk – Veenendaal
Onderwerp: Overig, Diverse onderwerpen, Paard, Gezelschapsdieren, Landbouwhuisdieren
Sprekers: Diverse sprekers, zie programma
Kosten: 22 november € 95 ; 23 november € 95; 24 november € 195 en 25 november € 195 incl.btw
Organisatie: EduPet Education

 

Korte omschrijving

Kruiden en sport

Het conferentieprogramma staat woensdag 22 november vooral in het teken van fytotherapie. Aan het woord komen dan Barbara Fougere, bekend om haar toepassing van kruidengeneeskunde, en Caroline Ingraham, pionier op het gebied van zoopharmacognosy, de wetenschap dat dieren zelf hun eigen medicijnen kunnen uitzoeken. Donderdag 23 november volgt een themadag over sportdiergeneeskunde en revalidatie, met toonaangevende sprekers die werken met complementaire diergeneeskunde bij sporthonden en top-sportpaarden.

 

Bloedzuigers en antibiotica

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november volgt een uitgebreid aanbod van lezingen en workshops over gezelschapsdieren, paarden, runderen, varkens en pluimvee: van de ziekte van Lyme bij mens en dier en het medicinaal gebruik van bloedzuigers tot het inzetten van kruiden in plaats van antibiotica. Vooral dit laatste onderwerp is ‘hot’, aangezien de reguliere diergeneeskunde het gebruik van antibiotica drastisch moet verminderen en aanklopt bij de alternatieve diergeneeskunde voor hulp. Een specialist zal vertellen over veebedrijven in Amerika die, mede dankzij botanische middelen, helemaal zonder antibiotica draaien.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van ICIVM.