Home Nascholing per onderwerp Agenda Reviews Contact  

 

Vermoeden van dierenmishandeling, en dan?

Het kan gebeuren dat je in de praktijk als dierenarts wordt geconfronteerd met dierenmishandeling. Of dat je ernstige vermoedens hebt dat er bij je patiënt mishandeling in het spel is. Maar hoe moet je vervolgens handelen? Veel dierenartsen willen wel actie ondernemen maar weten niet waar ze terecht kunnen.

De KNMvD heeft samen met de faculteit Diergeneeskunde een ‘Meldcode dierenmishandeling‘ ontwikkeld. Deze code helpt je met het signaleren van dierenmishandeling, helpt je bij de afweging om een melding te maken en verwijst je naar de juiste instanties.

Om de vertrouwenspositie van de dierenarts te waarborgen is er geen verplichting tot het melden van dierenmishandeling. Zo wil men voorkomen dat eigenaren veterinaire hulp gaan vermijden.

Meer info vind je hier.

 

nieuws

toegevoegd op 7 juli 2014