Home Nascholing per onderwerp Agenda Reviews Contact  

 

“De week van…” – Een toezichthoudend dierenarts Dierwelzijn

collage header klein

Hoe de werkweek van een eerstelijns practicus eruit ziet, kunnen we ons wel redelijk voorstellen. Maar wat doen dierenartsen die buiten de praktijk werken? Wat zijn hun werkzaamheden en hoe ziet hun gemiddelde werkweek eruit?
Een interessant onderwerp vonden wij bij Veterinaire Nascholing, dus introduceren we -met gepaste trots- de nieuwe serie: “De week van…”. In deze serie laten dierenartsen die in andere functies werken met een fotoverslag zien wat hun dagelijkse werkzaamheden zijn. 
In deze eerste aflevering bijt Esther, een toezichthoudend dierenarts Dierwelzijn bij de NVWA, het spits af. 

introplaatje-kleinHoi! Ik ben Esther en werk sinds 2007 bij de NVWA. Eerst bij de afdeling import van de divisie Veterinair en Import en sinds mei 2013 bij afdeling Landbouw van de divisie Landbouw & Natuur. Ik werk in een landelijk team samen met 9 andere dierenartsen en 10 inspecteurs.

Ook werk ik regelmatig samen met inspecteurs uit onze regionale teams. Het grootste deel van mijn werk bestaat uit het uitvoeren van inspecties op het gebied van dierenwelzijn op primaire bedrijven. Daarnaast voeren we bijvoorbeeld ook diergeneesmiddelencontroles uit. In dit fotoverslag laat ik je zien wat ik allemaal doe in deze functie.

Maandag

De week begint met een dag nascholing over antibiotica op de NVWA academie in Wageningen. Vanaf 1 maart 2014 vallen alle antibiotica onder de UDD-regeling. We leren vandaag wat er veranderd is in de wetgeving en hoe we hiermee om moeten gaan.

foto1-r

foto2-r

Het is heerlijk weer dus in de pauze loop ik even een rondje met een collega die ik al een tijd niet gezien heb. Ik werk voornamelijk samen met collega’s uit mijn regio, andere collega’s zie ik daardoor wat minder. Zo’n nascholing is, naast het werkoverleg, een goede gelegenheid om bij te praten.

foto3-r

Na de nascholing werk ik nog even wat administratie af op kantoor. Met ondergaande zon vertrek ik aan het einde van de dag weer naar het westen van het land.

 

Dinsdag

Vandaag is Den Haag zo goed als onbereikbaar door de nucleaire top en daarom gaat een aantal beleidsmedewerkers mee op inspectie. Ik ga samen met een collega en een medewerker van VWS op inspectie bij een vleeskuikenbedrijf.

foto4-r

De inspectie die we uitvoeren behelst een Quickscan Antibioticagebruik bij vleeskuikens en een controle van het Vleeskuikenbesluit 2010. De quickscan bestaat uit een administratief gedeelte, gericht op het antibioticumgebruik tijdens de laatste 3 rondes, en monstername ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van WUR/RIKILT in het kader van de antibioticaresistentieproblematiek. Dit bekent dat we diverse water- en mestmonsters moeten nemen.

foto5-r

Mijn collega neemt mestmonsters op 17 verschillende plekken in de stal.

foto6-r

Zoals hierboven al gemeld, is per 1 maart 2014 de wetgeving op het gebied van antibiotica veranderd. Alle antibiotica hebben de status UDD gekregen en mogen niet zonder meer op voorraad liggen bij de veehouder. Bij deze veehouder treffen we diverse antibiotica, nog onder UDA geleverd, aan.

foto7-r

Na de inspectie in de stal controleren we de administratie. Kloppen de gegevens die aan RVO.nl (voorheen Dienst Regelingen) zijn door gegeven met de gegevens die aanwezig zijn in de administratie van de pluimveehouder? De kuikens van deze pluimveehouder hadden het afgelopen jaar een hoge voetzoollaesiescore. Ook daar praten we over met hem. Hij zal een plan van aanpak moeten opstellen om deze score te verlagen.

 

Woensdag

Vandaag een dag thuiswerken. Niet de meest interessante dag qua foto’s. Op zo’n dag werk ik mijn urenadministratie bij, schrijf ik veterinaire verklaringen en houd ik me bezig met andere functiegerelateerde zaken zoals NVWA-Pleio (een digitale ontmoetingsplaats voor alle NVWA-medewerkers) en het Twitteraccount NVWA Dierwelzijn.

foto8-r

De resultaten van een inspectie voor ik in ons computersysteem in. Als het een eerste overtreding is, de situatie niet heel ernstig is en de veehouder coöperatief is, wordt er een bevindingenbrief opgemaakt. Als de situatie wel ernstig is en/of de veehouder is niet coöperatief, dan wordt er een toezichtsrapport met indien nodig een veterinaire verklaring opgesteld. In deze veterinaire verklaring beantwoord ik vragen als: wat zijn de omstandigheden waar de dieren zich in bevinden, in welke lichamelijke toestand heb ik de dieren aangetroffen, wanneer en waardoor is de toestand ontstaan, wordt de gezondheid en/of het welzijn van de dieren benadeeld, is er sprake van vermijdbaar lijden en welke maatregelen moet de dierhouder uitvoeren.

foto9-r

Mijn notitieboekje links op de foto is, naast de foto’s die ik van de situatie op het bedrijf maak, onmisbaar bij het invoeren van de inspectieresultaten en het schrijven van verklaringen. Dit is mijn draagbare geheugen waarin ik aantekeningen maak tijdens de inspecties. Denk aan locatie, aantal dieren en waargenomen afwijkingen.

foto10-r

Eén van de leuke dingen van mijn werk vind ik het grote aantal collega’s dat ik heb. Elke keer ontmoet ik weer andere inspecteurs. Zo was ik pas een dag op pad met een collega die bijen houdt en honing produceert. Ik leerde van hem van alles over dit onderwerp en kreeg dit potje honing mee.

 

Donderdag

Op pad met een inspecteur. Op de planning staan twee hercontroles. Eén van een veehouder waar we zelf een paar weken geleden zijn geweest, de tweede is een hercontrole van twee andere collega’s. Door het toezichtsrapport, de veterinaire verklaring, de foto’s en de mondelinge informatie die die we van deze collega’s hebben ontvangen, zijn we goed op de hoogte van de situatie en kunnen we de hercontrole zonder problemen uitvoeren.

foto11-r

De eerste veehouder die we vandaag bezoeken, heeft via een Last onder Bestuursdwang diverse uit te voeren maatregelen opgelegd gekregen. Deze last heeft hij opgelegd gekregen naar aanleiding van onze bevindingen tijdens het vorige bezoek. Eén van de maatregelen was het inkorten van de hoorns van dit rund. De kale plek boven het oog laat zien dat dit hard nodig was, omdat de hoorn al tegen de huid drukte.

foto12-r

Een andere maatregel was het zorgen voor een schone en droge ligplaats van de dieren. De koeien stonden tot boven de hakken in de mest, zoals wel te zien is aan de dieren. Het grootste deel van de mest is uit de stal verwijderd. We zullen bij deze houder over een tijdje nog eens moeten gaan controleren. Hij geeft ons duidelijk te kennen dat hij de stal heeft uitgemest, omdat dit van ons “moest”, maar dat hij het onzin vindt. Volgens hem kunnen dieren prima in de mest liggen.

foto13-r

Tijdens ons vorige bezoek gaf de veehouder aan dat hij het niet nodig vond dat er een dierenarts bij deze 14-jarige koe kwam. Onder bestuursdwang heeft hij nu wel een praktiserend dierenarts over dit dier geconsulteerd en wordt de koe behandeld..

foto14-r

We zijn in de buurt van een adres waar mijn collega nog een proces-verbaal moet aanzeggen. Helaas is de veehouder niet thuis en treffen we alleen deze katten aan die ons even gedag komen zeggen.

foto15-r

De laatste hercontrole is bij een schapenhouder. Tijdens de eerste inspectie stonden de schapen buiten, lag hun voer verregend op de grond en stonden de dieren te schuren van de jeuk. Nu staan de dieren binnen, hebben de beschikking over ruwvoer van goede kwaliteit en worden ze behandeld tegen wolschurft. Ook kan de veehouder ons zijn logboek tonen waarin deze behandeling genoteerd staat. De hercontrole is akkoord.

 

Vrijdag

Het plan was om vandaag weer een dag thuis te werken. Gisteren belden er echter twee collega’s die bij een schapenhouder waren geweest die niet erg coöperatief was. Er lopen magere schapen en schapen met diarree in een weiland. Dit weiland ligt ook nog eens vol met allerlei materialen die er niet horen te liggen. Of ik met hen mee kan op inspectie. Natuurlijk kan ik dat!

foto16-r

We treffen in het weiland diverse schapen met diarree aan.

foto17-r

Dit is het voer van de schapen. Er staan ook drie pakken goed kuilvoer in het weiland. Deze zitten nog ingepakt en tijdens onze inspectie opent de schapenhouder één van deze pakken zodat de schapen dit kunnen eten. Hij zal ook alle materialen die niet in het weiland horen, zoals de palen op deze foto, ijzerdraad, autobanden en puin, uit het weiland moeten verwijderen of zijn schapen elders moeten huisvesten.

foto18-r

Verder liggen er resten van een stuk of zeven kadavers in het weiland. Er wordt proces-verbaal opgemaakt voor het niet tijdig melden en afvoeren van kadavers.

foto19-r

Op stal treffen we ooien met lammeren aan zonder permanent toegang tot geschikt drinkwater.

Mijn collega zal een toezichtsrapport opmaken en ik zal een veterinaire verklaring schrijven. De maatregelen die hem opgelegd worden zijn het (laten) behandelen van de schapen met diarree, zorg dragen voor voer en permanent drinkwater van voldoende kwaliteit en het huisvesten van de dieren in een omgeving zonder scherpe – en uitstekende delen.

 

Dit is voor mij een gemiddelde werkweek. Er zit veel variatie in mijn weken. Soms heb ik het erg druk met inspecties en ben ik lange dagen onderweg, andere weken zit ik vooral achter de computer. Geen week is hetzelfde. Wil je meer weten over mijn werk, volg me dan op Twitter.

 

nieuws

toegevoegd op 21 april 2014